Pereiti prie turinio

Vartotojų apklausos

 

Siekiant įvertinti projekto VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ sukurtos elektroninės paslaugos „Saugi prieiga pacientams prie asmeninės e. sveikatos istorijos“ teikimo kokybę po 2 metų nuo elektroninės paslaugos sukūrimo, Sveikatos apsaugos ministerija kviečia sveikatos priežiūros įstaigų pacientus, besinaudojančius elektronine paslauga, dalyvauti ESPBI IS portalo vartotojų apklausoje ir iki 2018 m. sausio 29 d. užpildyti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos patalpintą pacientų, ESPBI IS portalo vartotojų, apklausos anketą.