Pereiti prie turinio

Informacija įstaigoms dėl AAGA/SGAS funkcionalumo

← Grįžti
  1. Informacija įstaigoms, turinčioms savo informacinę sistemą, dėl AAGA/SGAS funkcionalumo.

AAGA/SGAS numerių generavimas yra realizuotas E. sveikatos portale ir tiesiogiai nedaro įtakos SPĮ IS darbui. Tuo atveju, jei SPĮ IS naudoja ESPBI IS integruotus komponentus ir:

a)      yra naudojami E025 ir/arba E003 dokumentų integruoti komponentai, tada dirbdami su savo SPĮ IS specialistai gali automatiškai sugeneruoti AAGA/SGAS numerius*. Jeigu SPĮ IS procesas yra toks, kad jie šiuos numerius generuoja įstaigos informacinėje sistemoje, tai tokiu atveju turėtų nesinaudoti nauju funkcionalumu, nes bus VLK generuojamų AAGA/SGAS numerių dubliavimas.

b)      yra naudojamas E-recepto integruotas komponentas, tokiu atveju SPĮ IS gali automatiškai perduoti AAGA/SGAS numerių informaciją į e-recepto komponentą be gydytojo rankinio suvedimo, tam gali naudotis nauju funkcionalumu*.

 

Žemiau pateikiama informacija iš integracijų dokumento 19 versijos apie tai, kaip perduoti integruotam komponentui AAGA/SGAS numerį.

Integruojamas ESPBI IS komponentas e. recepto duomenų suvedimui

Integruojamo ESPBI IS komponento, naudojamo e. recepto duomenų suvedimui, panaudos atveju iš integruojančiosios sistemos galima perduoti AAGA/SGAS numerį, kuris tokiu atveju panaudojamas automatiškai užpildant atitinkamą e. recepto duomenų laukus. AAGA/SGAS numeris perduodamas per URL parametrą aagasgas. Tokiu atveju e. recepto integruoto komponento adresas atitinka tokį šabloną: /patients/<paciento ID>/documents/<E025/E003 dokumento ID>/erx/prescriptions?aagasgas=<AAGA/SGAS numeris>. Kadangi integruojamo komponento integravimas apima ir autorizaciją, tai pilnas adresas atitinka tokią formą: https://specialistas.esveikata.lt/api/doctor/pub/auth/authorize?token=<SSO token>&url=/patients/1002454134/documents/1002454261/erx/prescriptions%3Faagasgas%3D<AAGA/SGAS numeris>. Pastaba: URL parametrai turi būti užkoduoti pagal http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1738.txt skyriuje 2.2. URL Character Encoding Issues aprašytas taisykles.

 

  1. Informacija įstaigoms, kurios naudojasi tik ESPBI IS portalu, dėl AAGA/SGAS funkcionalumo.

 

Įstaigos, kurios naudojasi E. sveikatos portalu, gali automatiškai generuoti AAGA/SGAS numerius ir automatiškai juos perduoti į išrašomus e.receptus.*

E.sveikatos portalo ESPBI IS naudotojo vadovas skelbiama Sveikatinimo specialistams -> DUK -> Ar yra parengti naudotojo vadovai?

 

*Tam, kad AAGA/SGAS numeris būtų automatiškai generuojamas ESPBI IS, sistemoje turi būti nurodyti organizacijos prisijungimo parametrai prie VLK sistemų – reikia vartotojo vardo ir slaptažodžio, skirto įstaigai darbui su SVEIDRA per žiniatinklio tarnybas (web-servisus), netinka slaptažodžiai skirti darbui tiesiogiai su SVEIDRA portalu. ESPBI IS administratorius, gavęs informaciją iš sveikatos priežiūros įstaigos, aktyvuoja funkcionalumą ESPBI IS portale. Jeigu toks funkcionalumas yra nepageidaujamas, tada nereikia nurodyti prisijungimo parametrų.

 

Susijusi naujiena.